Giới thiệu Vũ khí mới: Vua Mèo

Cùng chào mừng Vua Mèo đã đến với Gunner nhé Gunner ơi! Hãy cùng xem qua thuộc tính của Vua Mèo nhé!


Vua Mèo là vũ khí lúc POW sẽ thành 3 tia.

WOW — VUA MÈO
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)(+10)(+12)Bậc 3Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 242
Công kích 184 230 292 396 396
Phòng thủ 41 51 64 87 87
Nhanh nhẹn 179 224 275 387 387
May mắn 41 51 64 87 87
Giá tiếp phí 270 Xu-Xu Khóa/7 ngày, 570 Xu-Xu Khóa/30 ngày, 2200 Xu-Xu Khóa/365 ngày.
SUPER — VUA MÈO
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)(+10)(+12)Bậc 3Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 260
Công kích 223 266 343 475 475
Phòng thủ 50 59 76 105 105
Nhanh nhẹn 218 260 334 464 464
May mắn 50 59 76 105 105
Giá tiếp phí 300 Xu-Xu Khóa/7 ngày, 1000 Xu-Xu Khóa/30 ngày, 3000 Xu-Xu Khóa/365 ngày.
LEGEND — VUA MÈO
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)(+10)(+12)Bậc 3Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 287
Công kích 458 547 705 885 885
Phòng thủ 102 122 156 195 195
Nhanh nhẹn 447 534 688 863 863
May mắn 102 122 156 195 195
Giá tiếp phí 500 Xu/7 ngày - 1200 Xu/30 ngày - 6000 Xu/1 năm
Có thể dịch chuyển