Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [28/12 - 10/01]

Từ 27-12-17

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 28/12/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 10/01/2018.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy CHUÔNG từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
CHUÔNG
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

BONG BÓNG TÍM
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Đại Sư Tung Hoành
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Chuông x300


Trứng Pet Kungfu Đại Hiệp x1
Trứng đã mở không thể đổi được

Kungfu Đại Sư 5 Sao
Khóa
1

Chuông x150


Bong Bóng Tím x75


Kungfu Đại Hiệp 5 Sao

Khóa
PET Kungfu Đại Hiệp 5 sao có thể Dùng Đổi Thưởng Kungfu Đại Sư 5 sao. Nếu bạn đạt điều kiện TOP 1 Vua Nạp Xu Tuần.
1

Chuông x50

Bong Bóng Tím x35 


Kungfu Đại Hiệp 4 Sao

7Ngày/Khóa
1

Đá Thức Tỉnh x18

Đá thức tỉnh·Đại sư kung fu
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Chúc Mừng Năm Mới - 1
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chuông x5

Thẻ Cự Long Hai Đầu
30 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x5

Chuông x6


Thẻ phụ kiện Kẹo Mây

30 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x5

Chuông x7


Thẻ phụ Kiện Rùa

30 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x10

Chuông x7

Thẻ phụ Kiện Vịt
30 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Chúc Mừng Năm Mới - 2
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chuông x3

Thẻ triệu hồi Đậu
30 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x5

Chuông x3


Thẻ triệu hồi Gấu

30 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x5

Chuông x4


Thẻ triệu hồi Cú Mèo

30 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x10

Chuông x4

Thẻ triệu hồi Cún Yêu
30 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Chúc Mừng Năm Mới - 3
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chuông x10

Bong Bóng Tím x20

Bướm Xanh
365 ngày/ Khóa
1

Vũ Điệu
365 ngày/ Khóa

Chuông x10


Bong Bóng Tím x20

Đặc công Vua Bài

365 ngày/ Khóa
1

Mũ Ma Thuật

365 ngày/ Khóa

Bong Bóng Tím x20

Thẻ Bối Rối

1

Bong Bóng Tím x50

Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ

1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Chúc Mừng Năm Mới - 4
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chuông x60

Lưỡi Hái Tử Thần
7 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x5

Chuông x6
5

Cuồng Long Trượng

7 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x5

Chuông x45


LEGEND-Nỏ Thần

7 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x10

Chuông x45

LEGEND-Maya
7 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Cá Chép
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chuông x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Bong Bóng Tím x5

Chuông x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1

Chuông x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Chuông x200

Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1
Chuông x35

Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Chuông x35

Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Chuông x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Chuông x250
.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Chuông x330


Tôn Ngộ Không 5 sao
1
Chuông x200
Bong Bóng Tím x300


LEGEND - Búa Thor
Khóa
1
Chuông x120
Bong Bóng Tím x100

Tuần Lộc 5
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Đá Thức Tỉnh 1
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Ấu Long Cổ
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Phượng Hoàng Băng
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Kim Xà
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Tuần Lộc
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Nốt Nhạc x3
Bong Bóng Tím x6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nốt Nhạc x6
Bong Bóng Tím x12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nốt Nhạc x12
Bong Bóng Tím x24
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nốt Nhạc x7
Hộp hồn tinh (lớn)
khóa
2

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 28/12/2017 đến 23:59 ngày 10/01/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Nốt Nhạc x12
Bong Bóng Tím x5
Sách ma pháp x1
Nốt Nhạc x9
Bong Bóng Tím x3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Nốt Nhạc x21
Bong Bóng Tím x10
Túc Cầu Vàng x1
Chuông x50
Bong Bóng Tím x25
Khiên Ares x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.