Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [28/12 - 10/01]

Từ 27-12-17

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 04/01/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 10/01/2018.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Túi quà năm mới 2018Chắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được


Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Legend·Thần Giáo Ares x1

Châu báu sát thương Lv17 x1

Da Thú x5

Vật Tế Cao x5

Đá Linh Nguyện x3

Đá Tâm Nguyện x10

Đá luyện hóa x3

Tinh Hoa Vinh Dự x10.

Bong Bóng Tím (Dùng Đổi Thưởng) x1
Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Ngọc gà
1

Túi quà năm mới 2018
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà năm mới 2018
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà năm mới 2018
1

Cây trồng (sơ)
3
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà năm mới 2018
1

Cây trồng (sơ)
4
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà năm mới 2018
1

Cây trồng (sơ)
5

Chinh chiến BOSS Khó

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Mảnh Thú Cưỡi (x2)

Túi May Mắn (x1)

BOSS Anh Hùng lộ diện

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Da Thú (x3)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Túi May Mắn x1

Chiến đấu không ngừng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Đá Cường Hóa x10

Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2Túi May Mắn x1

Hoàn thành mục tiêu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Đá Tâm Nguyện (x1)

Túi May Mắn (x1)

Vinh quang tổ đội

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng

-
Mảnh Đá Tăng Sao (x2)


Nước tu luyện cấp 2 x3


Rương xu khóa sơ x4

Túi May Mắn (x1)

Vượt Đấu Trường Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Đá Linh Hồn x5
--
Đá huyền thú (x10)

Túi May Mắn (x1)

Đồng vợ đồng chồng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần 
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần thưởng
Chocolate Tình Yêu x1

Đá Linh Hồn x5

Tinh hoa vinh dự (x5)

Túi May Mắn (x1)

Chúc mừng năm mới 2018

Vật PhẩmHình Ảnh
Thu thập Túi May Mắn x15

Phần thưởng nhận

Hải Sản x10
Rượu Nước x10

Thịt x10

Rau Cải x10

Quà tặng Vua Gà

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu thập: Túi May Mắn x10
Phần thưởng -- Chọn Thẻ Phụ Kiện Bóng Polly x1 hoặc Bong Bóng Tím x1

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 28/12/2017 - 23:59:59 10/01/2018
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.