Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25.07 - 07.08.2019]

Từ 25-07-19

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 01/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/08/2019.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp Miếu Thần theo yêu cầu sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp Miếu ThầnQuà tặngSố lượngHình ảnh
Chúc Phúc Cấp 4 8 Sao Vé Tăng Vật Tổ 400
Đá 200
Vật Tế - Cao 200
Chúc Phúc Cấp 4 10 Sao Vé Tăng Vật Tổ 440
Đá 220
Vật Tế - Cao 220
Chúc Phúc Cấp 5 2 Sao Vé Tăng Vật Tổ 500
Đá 250
Vật Tế - Cao 250
Chúc Phúc Cấp 5 4 Sao Vé Tăng Vật Tổ 580
Đá 290
Vật Tế - Cao 290
Chúc Phúc Cấp 5 6 Sao Vé Tăng Vật Tổ 660
Đá 330
Vật Tế - Cao 330
Chúc Phúc Cấp 5 8 Sao Vé Tăng Vật Tổ 740
Đá 370
Vật Tế - Cao 370
Chúc Phúc Cấp 5 10 Sao Vé Tăng Vật Tổ 800
Đá 400
Vật Tế - Cao 400
Chúc Phúc Cấp 6 2 Sao Vé Tăng Vật Tổ 860
Đá 430
Vật Tế - Cao 430
Chúc Phúc Cấp 6 4 Sao Vé Tăng Vật Tổ 920
Đá 460
Vật Tế - Cao 460
Chúc Phúc Cấp 6 6 Sao Vé Tăng Vật Tổ 1000
Đá 500
Vật Tế - Cao 500
Chúc Phúc Cấp 6 8 Sao Vé Tăng Vật Tổ 1100
Đá 550
Vật Tế - Cao 550
Chúc Phúc Cấp 6 10 Sao Vé Tăng Vật Tổ 1200
Đá 600
Vật Tế - Cao 600

Lưu ý

  • Cấp của Miếu Thần sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Mỗi mốc chỉ nhận được thưởng 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.

XEM THÊM TÍNH NĂNG MIẾU THẦN TẠI ĐÂY