Đầu trang

Phiên bản mới - Giáng Sinh Kiểu Gà

Từ 01-12-15

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TÍNH NĂNG MỚI: MIẾU THẦN-=-

Thông tin cơ bản

 • Cấp mở: 35.
 • Nằm tại giao diện Túi (B) --> Miếu Thần.
 • Gồm 6 loại Chúc Phúc (1 sao đến 6 sao), mỗi Chúc Phúc bao gồm 10 Cấp.
 • Hiến Tế đạt cấp độ Chúc Phúc nhất định đều tăng thuộc tính cơ bản cho nhân vật: Máu, Phòng Ngự, Công Kích, May Mắn, Ma Kháng, Hộ Giáp.
 • Cấp độ càng cao, nhận thuộc tính càng cao.
 • Bao gồm 2 loại vật phẩm Hiến Tế tăng cấp: Vật Tế - Thấp (tăng 100 điểm EXP) và Vật Tế - Cao (tăng 500 điểm EXP).
 • Vật Tế - Cao bán tại SHOP hoặc Mua trực tiếp với giá 100 Xu/ 1 cái.
 • Trong quá trình tăng cấp có tỉ lệ tăng bạo kích ngẫu nhiên 150% và 200%.

Chi tiết giao diện Miếu Thần

 • (1) Hiển thị 6 loại Chúc Phúc của Miếu Thần. Sao nào đã kích hoạt thì sẽ sáng lên, chưa kích hoạt sẽ ẩn.
 • (2) Có thể nhấp vào mỗi Sao Chúc Phúc (1) sẽ thấy chỉ số thuộc tính cấp cao nhất của Sao đó. Rê chuột vào thuộc tính sẽ hiển thị điều kiện cần.
 • (3) Hai loại vật phẩm Hiến Tế: Vật Tế - ThấpVật Tế - Cao (nhấn Mua có thể mua trực tiếp tại giao diện Miếu Thần).
  • Vật Tế-ThấpVật Tế-Cao có thể tìm được từ các tính năng sau: Kim Tự Tháp, Shop đổi điểm Côn Trùng Chiến, Shop Thủy Tinh (Xếp Gà), Ghép Cặp, Phó bản Ác Mộng, Nhiệm vụ sự kiện,...
 • (4) Hiển thị chỉ số của cấp hiện tại (màu trắng) và chỉ số của cấp tới (màu đỏ) rê chuột tới biểu tượng Hiến Tế (6) để thấy.
 • (5) Hiển thị loại Sao Chúc Phúc đang tiến cấp, hiện tại trong hình là Phúc Phúc 2 sao.
 • (6) Nhấp Hiến Tế để dùng nguyên liệu tiến cấp Chúc Phúc.
  • Mặc định hệ thống sẽ sử dụng tế phẩm sơ trước, sử dụng hết tế phẩm sơ mới sử dụng tế phẩm cao.

Cách mở Miếu Thần

   • Đạt cấp độ 35.
   • Tại giao diện Quảng Trường Gunny nhấp chọn Túi (B):

   • Trong giao diện Túi nhấp chọn Miếu Thần: