Đầu trang

Chuỗi EVENT Mừng 20/10/2019

Từ 17-10-19

Chào các Gunner!
Chuẩn bị cho ngày Phụ Nữ Việt Nam, Sự kiện ưu đãi x6 Xu cực HOT sẽ diễn ra!

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ: 00:00 ngày 17/10/2019

Kết thúc lúc: 23:59 ngày 17/10/2019

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner chuyển Xu vào Gunny theo đúng các định mức sẽ nhận được khuyến mãi tương ứng từ hệ thống.

Mức nạp xuXu nhận thêmTổng xu nhận được
200 Xu 400 Xu 600 Xu
500 Xu 1000 Xu 1.500 Xu
1000 Xu 2.000 Xu 3.000 Xu
2000 Xu 4.000 Xu 6.000 Xu
5000 Xu 10.000 Xu 15.000 Xu
10.000 Xu 20.000 Xu 30.000 Xu
20.000 Xu 40.000 Xu 60.000 Xu
30.000 Xu 60.000 Xu 90.000 Xu
50.000 Xu 100.000 Xu 150.000 Xu
80.000 Xu 160.000 Xu 240.000 Xu

100.000 Xu

200.000 Xu

300.000 Xu

200.000 Xu

400.000 Xu

600.000 Xu
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Hoa Tím
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 80
100,000 Xu 100
200,000 Xu 200