Gunny 3.2: Thay đổi cho Hoạt động & Đổi thưởng

Chào các Gunner. Bắt đầu từ phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà trở đi, khu vực Hoạt động & Đổi thưởng trong game sẽ được tách riêng với Bản tin Gunny.

Ngay sau khi phiên bản Gunny 3.2 được cập nhật, các Gunner đăng nhập vào Game sẽ thấy biểu tượng "Gói quà" - chính là nút mở Hoạt động & Đổi thưởng nằm trong thanh công cụ như hình sau:

Hoạt động & Đổi thưởng

Biểu tượng "Gói quà" mở Hoạt động & Đổi thưởng

Khi bấm vào biểu tượng "Gói quà", bảng Hoạt động & Đổi thưởng sẽ hiện ra. Để xem chi tiết sự kiện nào đó, các bạn hãy nhấn vào Mũi tên màu vàng tương ứng với sự kiện đó:

Hoạt động đổi thưởng

Bấm vào Mũi tên màu vàng để xem chi tiết sự kiện

Sau khi bấm vào Mũi tên màu vàng, bạn có thể xem chi tiết sự kiện đó:

Hoạt động & đổi thưởng

Lưu ý

Gunner đạt cấp 8 trở lên mới thấy được biểu tượng "Gói quà" và được mở khu vực Hoạt động đổi thưởng.