Gunny 3.2: Rừng rậm Gamazon

Rừng Gamazon là một trong 4 phó bản mới sẽ xuất hiện trong phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà. Phó bản bao gồm 2 Stage, yêu cầu để bắt đầu được phó bản này là trong phòng phải có ít nhất 1 Sư phụ và 1 Đồ đệ, tuy nhiên 2 người này không nhất thiết phải có quan hệ Sư - Đồ với nhau.

Sư đồ luyện tập 1

Phó bản Rừng Gamazon

Nếu trong phòng có mặt Gunner không phải là Sư phụ cũng không phải là Đệ tử thì chủ phòng sẽ không thể bắt đầu được.

Stage 1

Cách vượt qua Stage 1 rất đơn giản, nhiệm vụ của Sư phụ là phải bảo vệ Đồ đệ của mình và cả 2 sẽ phải tiêu diệt 49 Người lựu đạn, nếu một trong 2 người bị chết thì cả team sẽ bị thua:

Sư đồ luyện tập 1

Stage 1 của phó bản Sư đồ luyện tập 1

Stage 2

Qua Stage 2, cả team sẽ đối đầu với Chiến sĩ tà thần cưỡi "Tê Giác một sừng" rất hung hãn. Ngay khi vào Stage 2, đệ tử sẽ được Nhà Thám Hiểm hỗ trợ vũ khí "VIP - Xương cá" để chiến đấu với Chiến sĩ tà thần:

Sư đồ luyện tập 1

Đệ tử sẽ được hỗ trợ "Xương cá" để chiến đấu với Chiến sĩ tà thần

Ở Stage 2 này, Sư phụ sẽ không thể gây được sát thương lên Chiến sĩ tà thần, nhiệm vụ của Sư phụ là cản bước tiến của "Tê giác 1 sừng", tạo điều kiện cho Đệ tử tấn công hắn, nếu không "Tê giác 1 sừng" sẽ húc cả 2 thầy trò xuống vực:

Sư đồ luyện tập 1

Sư phụ phải cản bước tiến của "Tê giác 1 sừng" tạo điều kiện cho Đệ tử dame

Sau khi tiêu diệt "Tê giác 1 sừng" xong, Thầy trò sẽ phải tiếp tục tiêu diệt nốt Chiến sĩ tà thần, lần này Chiến sĩ tà thần sẽ "đi bộ" và có 1 điểm yếu nhất định, dmg không trúng điểm yếu sẽ không gây sát thương lên Chiến sĩ tà thần:

Sư đồ luyện tập 1

Bắn trúng điểm yếu thì mới gây sát thương lên Chiến sĩ tà thần.

Sau khi tiêu diệt Chiến sĩ tà thần thì Thầy trò sẽ kết thúc phó bản Rừng Gamazon và nhận phần thưởng qua lật bài.

Mời các Gunner cùng tham gia bàn luận về phó bản Rừng Gamazon và phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà tại liên kết dưới đây.

Sư đồ luyện tập 1