Gunny 3.2 : Mũi khoan cấp 3 và cấp 4

Chào các Gunner. Hôm nay, Gunny Team sẽ thông báo 1 thông tin cực kì HOT đến tất cả các Gunner về một nội dung cập nhật trong Gunny 3.2, mà trước đó Gunny Team chưa từng đề cập đến. Đó là sự xuất hiện của 2 vật phẩm Mũi khoan cấp 3Mũi khoan cấp 4, sẽ được cập nhật trong phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà.

Lỗ khoan

Mũi khoan cấp 3 và cấp 4 sẽ được cập nhật trong Gunny 3.2

Sự xuất hiện của 2 vật phẩm này cũng đồng nghĩa với việc các Gunner đã có thể nâng cấp và gắn châu báu Lv 3 hoặc Lv 4 cho 2 khe cắm châu báu thứ 56,

  • Mũi khoan cấp 3 sẽ giúp các Gunner nâng cấp lỗ khảm châu báu của mình từ cấp 2 lên cấp 3. Để nâng cấp thành công lỗ khảm cấp 2 lên cấp 3, chúng ta cần tiêu hao 700 điểm, mỗi lần sử dụng 1 Mũi khoan cấp 3 chúng ta được từ 8 đến 11 điểm. Như vậy, trung bình ta tốn khoảng 73 Mũi khoan cấp 3 để nâng cấp lỗ khảm lên cấp 3.

Mũi khoan cấp 3

Cần trung bình khoảng 73 Mũi khoan cấp 3 để nâng cấp lỗ khảm lên cấp 3

  • Mũi khoan cấp 4 sẽ giúp các Gunner nâng cấp lỗ khảm châu báu của mình từ cấp 3 lên cấp 4. Để nâng cấp thành công lỗ khảm cấp 3 lên cấp 4, chúng ta cần tiêu hao 800 điểm, mỗi lần sử dụng 1 Mũi khoan cấp 4 chúng ta được từ 11 đến 14 điểm. Như vậy, trung bình ta tốn khoảng 64 Mũi khoan cấp 4 để nâng cấp thành công lỗ khảm lên cấp 4.

Mũi khoan cấp 3

Cần trung bình khoảng 64 Mũi khoan cấp 4 để nâng cấp lỗ khảm lên cấp 4

Lưu ý

  • Dung luyện 4 Mũi khoan cấp 2 sẽ được Mũi khoan cấp 3.
  • Dung luyện 4 Mũi khoan cấp 3 sẽ được Mũi khoan cấp 4.

Ngay bây giờ các Gunner hãy cùng vào liên kết dưới đây để cùng thảo luận về Mũi khoan cấp 3Mũi khoan khoan cấp 4 trong phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà nhé:

Hạ Vua bò cạp