Gunny 3.2: Hoang mạc Xatara

Hoang mạc Xatara là phó bản thứ 2 trong hệ thống phó bản Sư - Đồ của Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà. Yêu cầu để bắt đầu được phó bản Hoang mạc Xatara là trong phòng phải có ít nhất 1 Sư phụ và 1 Đồ đệ, tuy nhiên 2 người này không nhất thiết phải có quan hệ Sư - Đồ với nhau.

Hoang mạc Xatara

Phó bản Sư đồ luyện tập 1

Và dĩ nhiên, cũng như các phó bản khác thuộc hệ thống phó bản dành cho Sư Đồ, nếu trong phòng có mặt Gunner không phải là Sư phụ cũng không phải là Đệ tử thì chủ phòng sẽ không thể bắt đầu được.

Stage 1

Cách vượt qua Stage 1 của Hoang mạc Xatara cũng giống như Stage 1 của Rừng rậm Gamazon. Nhiệm vụ của Sư phụ là phải bảo vệ Đồ đệ của mình, và cả 2 sẽ phải tiêu diệt 49 Người lựu đạn, nếu một trong 2 người bị chết thì cả team sẽ bị thua:

Sư đồ luyện tập 1

Stage 1: Bảo vệ Đệ tử và cùng nhau tiêu diệt 49 Người lựu đạn

Stage 2

Qua Stage 2, các Gunner sẽ được đối đầu với Vua bò cạp ở dưới đất cách chúng ta 3 tầng hầm:

Vua bò cạp

Hang ổ dưới lòng đất của Vua bò cạp

Ngau sau khi vào Stage 2, Sư phụ sẽ được Nhà thám hiểm hỗ trợ "Cung thần"Đệ tử sẽ được hỗ trợ "Lựu đạn":

Stage 2

Sư phụ và Đệ tử sẽ được Nhà thám hiểm hõ trợ những Vũ khí lợi hại.

Ở Stage 2 này, Sư phụĐệ tử sẽ phải cùng hiệp để phá thông 3 tầng hầm, sau đó mới có thể giết được Vua bò cạp. Mỗi tầng hầm có cấu tạo gồm 1 lớp đất và 1 lớp "Bê tông", nhiệm vụ của Đệ tử là phá lớp đất, tiếp theo Sư phụ sẽ phá lớp "Bê tông" cho đến tầng hầm cuối cùng:

Phá tầng hầm

Đệ tử phá Lớp đất, Sư phụ phá "Bê tông" để thông đến Vua bò cạp

Lưu ý: Chỉ Đệ tử mới có thể phá lớp đất, Sư phụ dù có mạnh cỡ nào cũng không phá được .Tương tự, lớp "Bê tông" chỉ có Sư phụ mới phá được, Đệ tử không thể phá lớp "Bê tông".

Sau khi đã phá thông 3 tầng hầm, Thầy trò phải chiến đấu với Vua bò cạp, hạ gục Vua vò cạp sẽ vượt qua ải:

Hạ Vua bò cạp

Thầy trò hạ gục Vua bò cạp để kết thúc ải

Trong thời gian chờ đợi Gunny 3.2 ra mắt, mời các Gunner cùng tham gia bàn luận về phó bản Hoang mạc Xatara và phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà tại liên kết dưới đây.

Hạ Vua bò cạp