Gunny 3.2: Hệ thống phó bản Sư Đồ

Chào các Gunner. Ở những bảng tin đầu tiên giới thiệu về phiên bản Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà, chúng ta đã được Gunny Team thông báo về hệ thống phó bản mới trong Gunny 3.2. Và thật sự là như vậy, trong lần cập nhật tới đây, Bí ẩn đảo gà sẽ mang lại cho chúng ta một hệ thống phó bản rất đặc biệt.

Phó bản sư đồ

Được biết hệ thống phó bản mới trong Gunny 3.2 bao gồm 4 phó bản khác nhau

Phó bản sư đồ

Hệ thống Phó bản mới dành riêng cho Sư - Đồ

Yêu cầu để bắt đầu được những phó bản này là trong phòng phải có ít nhất 1 Sư phụ và 1 Đồ đệ, tuy nhiên 2 người này không nhất thiết phải có quan hệ Sư - Đồ với nhau.

Nếu trong phòng có mặt Gunner không phải là Sư phụ cũng không phải là Đệ tử thì chủ phòng sẽ không thể bắt đầu được.

Phó bản sư đồ

Những hình ảnh rất hoành trángcủa phó bản Sư - Đồ trong Gunny 3.2

Trong khi chờ đợi khám phá những bí mật cũng như cách vượt qua các phó bản trên, chúng ta cùng vào liên kết sau để thảo luận về hệ thống phó bản Sư - Đồ trong Gunny 3.2 - Bí ẩn đảo gà nhé:

Phó bản sư đồ