Xử lý nhân vật bị dupe điểm tăng Giáp Cổ

Gunner thân mến,
Như thông báo trước Gunny Team đã tiến hành kiểm tra lại những nhân vật tăng Giáp Cổ không đúng với điểm EXP tương ứng vật phẩm, dẫn đến tình trạng cấp Giáp Cổ tăng cao bất thường gây đến mất cân bằng về tính năng này.

Để xử lý vấn đề này, Gunny Team đã tổng kết những Gunner bị vào trường hợp trên trong Danh Sách dưới đây:

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH


Trong danh có những thông tin sau: Tên nhân vật, Server và Điểm Giáp Cổ sẽ bị trừ vào bảo trì, dự kiến ngày 31/05/2018.
*Điểm Giáp Cổ sẽ bị trừ có nghĩa là: Điểm này Gunner đã tăng không đúng và sẽ bị trừ lại.

Thời gian khiếu kiện danh sách sẽ đến hết 12H ngày 30/05/2018. Sau thời gian này mọi khiếu kiện sẽ không được giải quyết nữa. 
Dưới là Bảng Thống Kê điểm cần có để tăng Cuốc và Giáp Cổ, Gunner có thể dựa vào đây để biết được nhân vật sẽ bị hạ xuống bao nhiêu cấp tương ứng với điểm kinh nghiệm bị trừ ở danh sách trên.

Cấp/EXP CầnCuốcNónGiápKiếmKhiên
1
0
0
0
0
0
2
25000
40000
40000
40000
40000
3
225000
160000
160000
160000
160000
4
1225000
440000
440000
440000
440000
5
3725000
1040000
1040000
1040000
1040000
6
0
2240000
2240000
2240000
2240000
7
0
4640000
4640000
4640000
4640000
8
0
9040000
9040000
9040000
9040000
9
0
16540000
16540000
16540000
16540000
10
0
28540000
28540000
28540000
28540000

Lưu ý: Điểm kinh nghiệm trên là điểm cộng dồn của cấp trước và cấp sau.