Xí Ngầu chỉ diễn ra đến hết hôm nay (29/12/2012)

Chào các Gunner! Do sự cố phát sinh ngoài mong muốn, Gunny Team xin thông báo đến tất cả các Gunner về sự kiện Mini Game Xí Ngầu như sau: Mini Game Xí Ngầu sẽ diễn ra đến 23:59:59 ngày hôm nay (29/12/2012) so với thời gian thông báo trước đó là đến hết ngày 31/12/2012.

Bảo trì Xí Ngầu

Xí Ngầu sẽ diễn ra đến hết hôm nay (29/12/2012)

Gunny Team đang tiến hành khắc phục sự cố Xí Ngầu trong thời gian sớm nhất. Rất mong các bạn thông cảm về sự cố bất tiện này.

Trân trọng.