Xây dựng Vương Quốc Gà

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner nạp Xu vào Gunny Online theo các định mức 200 xu, 600 Xu và 1200 xu sẽ nhận được quà tặng khuyến mãi từ hệ thống.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 23/12/2011.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 25/12/2011.

Phần thưởng

Khi nạp Xu vào Gunny Online theo các định mức 200 xu, 600 Xu và 1200 xu sẽ nhận được các phần quà tương ứng sau:

Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Mức nạp xu
[Hộp thẻ dũng sĩ bộ lạc] 2 200 Xu
[Đá Chu Tước 3] 2
[Túi nước kinh nghiệm lớn] 1
[Nước kinh nghiệm may mắn] 1 600 Xu
[Hộp thẻ chiến sĩ bộ lạc] 2
[Đá Thanh Long 4] 1
[Thẻ cảm nhận VIP] (1 ngày) 1
[Ống heo] 1
[Châu báu phòng thủ Lv4] 1 1200 Xu
[Tình duyên dáng thế] 1
[Đá Chu Tước 4] 1
[Đá Bạch Hổ 4] 1
[Hộp thẻ Bulan anh] 4
[Thẻ cảm nhận VIP] (1 ngày) 1
[Nước kinh nghiệm may mắn] 1

Lưu ý

- Tất cả các vật phẩm đều khóa.

- Các định mức trên chỉ áp dụng cho một lần chuyển Zing Xu vào Game, không áp dụng khi chuyển Zing Xu cộng dồn.