Vui mua sắm đầu Xuân.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner mua sắm trong Shop Game đạt các định mức chỉ định sẽ nhận được những phần quà tương ứng với các mức chỉ định đó.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 25/01/2012.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 27/01/2012.

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ ở mức tiêu xu nào, các Gunner sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng với mức tiêu xu đó:

Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Mức tiêu xu
[Đá cường hóa 3] 2 500 - 999
[Đá cường hóa 4] 1 1000 - 1999
[Đá cường hóa 4] 2 2000 - 2999
[Đá cường hóa 4] 3 3000 - 3999

Lưu ý

- Các vật phẩm đều khóa.

- Các mức tiêu xu theo chỉ định chỉ áp dụng cho 1 lần thanh toán xu trong Shop Game, nghĩa là bạn phải chọn tất cả những vật phẩm muốn mua, bỏ vào giỏ hàng sau đó thanh toán 1 lần.

- Nếu mua tặng trong shop sẽ tính cho người mua, không tính cho người được tặng.

- Không giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ dành cho các Gunner có cấp độ từ 5 đến 50.