Vui Khai Giảng rinh quà xịn

Vui Khai Giảng, đón năm học mới với nhiều thử thách mới. Hãy cùng tham gia và nhận ngay những món quà cực hấp dẫn nhé!

Vui Khai Giảng 1

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 13:00 ngày 2.9 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Mở 5 túi quà KG
Phần thưởng

Linh Hồn Thú Cưỡi x1

Vui Khai Giảng 2

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 13:00 ngày 2.9 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 5 - 70
Điều kiện Mở 10 túi quà KG
Phần thưởng

Đá x5
Linh Hồn Thú Cưỡi x2

Vui Khai Giảng 3

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 13:00 ngày 2.9 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 5-70
Điều kiện Mở 20 túi quà KG
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú x10
Linh Hồn Thú Cưỡi x3


Vui Khai Giảng 4

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 13:00 ngày 2.9 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 5-70
Điều kiện Mở 50 túi quà KG
Phần thưởng

Đá Linh Hồn x50
Linh Hồn Thú Cưỡi x4

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.