Vũ khí truyền thuyết sắp có tên gọi mới

Chào các Gunner! Vũ khí truyền thuyết trong phiên bản Gunny 3.4 - Truyền thuyết Ná Thần sẽ có sự thay đổi, không phải là sự thay đổi về chỉ số, cũng không phải là hiệu ứng hay hình dạng. Vũ khí truyền thuyết sẽ có một tên gọi mới phù hợp và "hoành tráng" hơn:

Tên gọi cũ Tên gọi mới Hình ảnh
[VIP-Boomerang] SUPER-Boomerang
[Vip-Thương cổ] SUPER-Thương Cổ
[VIP·Búa Minotaure] SUPER-Búa Minotaure
[VIP-Kiếm Thánh] SUPER-Kiếm Thánh 1
[VIP-Bazooka] SUPER-Bazooka 1

Lưu ý

Vũ khí truyền thuyết chỉ thay đổi tên gọi, không hề ảnh hướng đến các chỉ số hay hiệu ứng của những vũ khí này.