Việt Nam vs Curacao – Dự đoán đội thắng hoàn trả Xu Khóa!

Việt Nam vs Curacao – Dự đoán đội thắng hoàn trả Xu Khóa!


Thời gian:

 • Bắt đầu: 0h – 07/06/2019
 • Kết thúc: 19h45 – 08/06/2019
 • Tất cả Gunner đều có thể tham gia.

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra, Gunner chọn mua Túi Quà ĐT Việt Nam và Túi Quà ĐT Curacao (100 Xu Khóa/Xu/1 Túi), kết quả chung cuộc trận đấu nếu:

 • DT Việt Nam Thắng. Gunner mở Túi Quà DT Việt Nam sẽ nhận được: 100 Xu Khóa + (100 Xu Khóa * tỷ lệ túi quà).
  • Trong đó tỷ lệ túi quà được tính theo: {[(Tổng số lượng Túi Quà Curacao*100)*0.9)]/(Tổng số lượng Túi Quà Việt Nam*100)}
 • DT Curacao Thắng. Gunner mở Túi Quà DT Curacao sẽ nhận được: 100 Xu Khóa + (100 Xu Khóa * tỷ lệ túi quà).
  • Trong đó tỷ lệ túi quà được tính theo: {[(Tổng số lượng Túi Quà Việt Nam*100)*0.9)]/(Tổng số lượng Túi Quà Curacao*100)}
 • Tổng số lượng Túi Quà được mua là tính trên tất cả máy chủ.
 • Ngược lại nếu DT nào chiến bại, Gunner mở Túi Quà tên tương ứng sẽ nhận: Tinh hoa vinh dự x10. Gunner hãy nên cân nhắc thật kỹ trước khi dùng xu mua!
 • Tỷ lệ sẽ được cập nhật trên mô tả mỗi Túi Quà vào các mốc giờ sau: 09h30 – 07/06, 18h00 – 07/06, 12h – 08/06, 17h – 08/06, 18h – 08/06, 19h – 08/06.

Ví dụ: Kết thúc EVENT, tính trên tất cả máy chủ có tổng 10.000 Túi ĐT Việt Nam được mua, Còn DT Curacao là 50.000. Nếu DT Việt Nam Thắng thì tỷ lệ Túi Quà được tính như sau: (50000*100*0.9)/(10.000*100)= 4.5. Gunner nào sở hữu Túi Quà Việt Nam mở sẽ nhận được: 100 Xu Khóa + (100 Xu Khóa*4.5)= 550 xu khóa. Mỗi Túi Gunner lời được 450 Xu Khóa.