Về việc xóa tài khoản vi phạm điều khoản sử dụng

Chào các Gunner. Theo thông báo ngày 28/11 về Quy định sử dụng tài khoản thì hiện nay Công ty VNG đã hoàn tất việc bổ sung các điều khoản sử dụng. Các Gunner theo dõi chi tiết các điều khoản tại đây.

Đồng thời, Gunny Team cũng xin thông báo: Bắt đầu từ ngày 01/01/2012, Công ty VNG sẽ chính thức tiến hành đợt xóa đầu tiên các tài khoản không đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VNG trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

VNG trân trọng thông báo!