Về lỗi cửa hàng mê cung tại Gà Chip & Gà Siêu Nhiên

Chào các Gunner!

Hiện tại, Gunny Team đã nhận được thông báo lỗi hệ thống khi Gunner mua vật phẩm trong cửa hàng mê cung tại 2 máy chủ Gà Chip và Gà Siêu Nhiên như sau:

- Gunner mua vật phẩm trong cửa hàng sẽ bị trừ gấp đôi số vàng theo yêu cầu. Ví dụ: khi Gunner mua đá năng lượng sơ với giá 50 vàng sẽ bị trừ thành 100 vàng. Nếu Gunner có ít hơn 100 vàng thì sẽ bị trừ 50 vàng nhưng không nhận được vật phẩm.

- Gunny Team đang tiến hành khắc phục lỗi này trong thời gian sớm nhất. Rất mong Gunner thông cảm vì sự cố đáng tiếc này.

- Gunny Team xin khuyến cáo Gunner của 2 máy chủ Gà Chip và Gà Siêu Nhiên tạm thời không sử dụng tính năng cửa hàng mê cung đến khi có thông báo mới trên trang chủ.

- Gunner đã mua vật phẩm và bị trừ gấp đôi vàng trước thời điểm có thông báo sẽ được kiểm tra và hỗ trợ.

Lưu ý: Mua sau thời điểm thông báo (từ sau 11h15 19.06) sẽ không nhận được hỗ trợ.

Tạm thời không sử dụng tính năng cửa hàng mê cung

Chúng tôi xin cáo lỗi với Gunner tại 2 máy chủ trên và sẽ có thông báo khi lỗi đã được fix xong.

Trân trọng!