Về chỉ số thực của WOW-Photocopy khi dát vàng

Các Gunner thân mến!

Như đã giới thiệu đến các bạn vũ khí mới WOW-Photocopy vừa qua, tuy nhiên ở chỉ số cấp Dát Vàng của WOW-Photo có chút sai sót Gunny Team xin cập nhật lại như sau:

Chỉ số như đã đưa ra:

Chỉ số

Chỉ số thực:

Như vậy ở cấp dát vàng, khi dát vàng thành công chỉ số thay đổi duy nhất sẽ là sát thương của vật phẩm. Các thuộc tính khác sẽ không thay đổi.

Đối với chỉ số của các cấp còn lại của WOW-Photo vẫn chính xác:

Cấp độ của
WOW-Photocopy
Cấp 1 Cấp 10 Cấp 12
Hình ảnh
Chỉ số

Chỉ số

Chỉ số

Gunny Team thành thật xin lỗi các Gunner về trường hợp sai sót này và rất mong các bạn thứ lỗi. Chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ cho Gunny Online.