V/v Túi quà năng động Guild bị thu hồi sau bảo trì 28/12

Gunner thân mến,

Sáng nay Gunny bảo trì định kỳ kèm theo một số Gunner đã bị hệ thống thu hồi túi quà năng động Guild mà Gunner đã tích trữ thời gian qua.

Vì hệ thống thu hồi không chính xác nên sẽ gửi đền bù lại cho Gunner số túi mà Gunner nhận được qua hoạt động Năng động Guild.

Thời gian đền bù dự kiến: Trong ngày 29/12/2017.

Một lần nữa mong Gunner thông cảm cho sự bất tiện này.

Gà Gunny kính bút,