V/v Tạm ngưng Đấu Trường Không Gian 28/06 & 29/06

Gunner thân mến, 
Do có sự cố xảy ra nên Đấu Trường Không Gian sẽ tạm ngưng 2 ngày 28/06 & 29/06. Trong thời gian này Gunner sẽ không thể tham gia Đấu Trường Không Gian.

Gunny Team sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Mong Gunner thông cảm cho sự bất tiện này!