V/v Sự cố nhiệm vụ ngày - Trời sinh một cặp!

Gunner thân mến,

Sau bảo trì sáng nay, hoạt động Trời Sinh Một Cặp đã có xảy ra sự cố không tạo mới nhiệm vụ mỗi ngày trên những nhân vật đã hoàn thành từ đợt EVENT trước. Những Gunner gặp phải vấn đề trên vui lòng chờ qua ngày mới, hệ thống sẽ tạo mới lại nhiệm vụ.
Ngoài ra Gunner vui lòng bỏ chút thời gian gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây để được đền bù lại phần quà tổn thật ngày hôm nay!
Thông tin yêu cầu gửi gồm có:
- Hình ảnh không có nhiệm vụ tại Trời Sinh 1 Cặp ngày 19/09/2019.
- Nhân vật và Máy chủ.
Rất mong Gunner thông cảm cho sự bất tiện này!

Gunner gửi yêu cầu đền bù tại đây