V/v Không nhận được quà điểm danh 3 ngày

Chào Gunner,
Hiện tại Gunny Team đã phát hiện được vấn đề, những Gunner gặp sự cố này vui lòng thử nhận lại sau bảo trì ngày 02/08/2018.Rất mong Gunner thông cảm cho sự bất tiện này,