V/v Khắc Ấn Chúc Phúc (1) tại Điểm Danh 10 ngày!

Gunner thân mến,

Kiểm tra thấy Ấn Chúc Phúc (1)-5Sao từ điểm danh ngày khi Gunner nhận về không đúng với số sao hiển thị, BDH sẽ kiểm tra lại và đền bù đúng số sao tới Gunner.

Thông tin chi tiết sẽ có ở thông báo tiếp theo, xin lỗi Gunner vì sự cố trên và Mong Gunner thông cảm!