Ưu đãi x10 Xu Khóa

[GUNNY.360GAME.VN]
Hoạt động Ưu đãi nạp cực SOCK dành cho Gunner đây!

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 12/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 14/08/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp định mức từ 1.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được ưu đãi x10 Xu Khóa.

Lưu ý:

  • Mỗi Gunner chỉ được tham gia nhận 1 lần duy nhất.
  • Xem thông tin EVENT tại Quảng Trường Game -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy Chủ Mới -> x10 Xu Khóa.