Ưu Đãi Nạp trở lại, tham gia ngay

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/12/2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 12/12/2018.
  • Áp dụng cho tất cả các server.
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 500 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
500 Xu trở lên Nhẫn Athena x1 1000 500 1 Xu/Xu Khóa
Bao Tay Athena x1 1000 500 1 Xu/Xu Khóa
Ấn Bùa Siêu Việt x1 1000 300 5 Xu/Xu Khóa
Dã Lang Khôi Nam (S) x1
7 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa
Dã Lang Chiến Bào Nam (S) x1
7 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa
Thiên Ưng Chiến Giáp Nữ (S) x1
7 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa
Thiên Ưng Khôi Nữ (S) x1
7 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa
Đá Cường Hóa x10 100 1 10 Xu/Xu Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú x10 1000 300 10 Xu/Xu Khóa
Đá Linh Hồn x10 500 50 50 Xu/Xu Khóa
Thẻ Hồn x1 100 50 50 Xu/Xu Khóa
Châu Báu thuộc tính 11-17 x1 100 80 50 Xu/Xu Khóa
Đá Tăng Cấp x1 350 100 30 Xu/Xu Khóa
Đá Tăng Sao Lv1 x1 270 100 50 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
1000 Xu trở lên Châu Báu Sát Thương Lv17 x1
700 350 5 Xu/Xu Khóa
Mảnh ghép cao cấp S-Athena x1
200 150 8 Xu/Xu Khóa
Vip - Athena - Mảnh cao x1 600 480 8 Xu/Xu Khóa
Mảnh cao-LEGEND-Sách Hắc Ám x1 900 720 8 Xu/Xu Khóa
Danh Hiệu: Uyên Ương Kỳ Ngộ x1
Vĩnh Viễn
15000 5000 1 Xu/Xu Khóa
Ma Thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa
Bò Sữa Trái Tim x1
30 ngày
8000 2999 1 Xu/Xu Khóa
Linh Hồn Thú Cưỡi x1
500 100 10 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
2000 Xu trở lên Thẻ Phụ Kiện Bóng Polly Vĩnh Viễn x1
50000 1000 1 Xu

Phụng Hoàng Băng 3 sao Vĩnh Viễn x1
10000 5000 1 Xu/Xu Khóa
Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa
Đá Phong Ấn x1
2000 1000 30 Xu/Xu Khóa

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư