Ưu Đãi Nạp trở lại, tham gia ngay

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 31/12/2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 02/01/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các server trừ server mới
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 500 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
500 Xu trở lên Nhẫn Athena x1
7 ngày
1000 500 1 Xu/Xu Khóa
Bao Tay Athena x1
7 ngày
1000 500 1 Xu/Xu Khóa
Ấn Bùa Siêu Việt x1 1000 300 5 Xu/Xu Khóa
Đá Cường Hóa x10 100 1 10 Xu/Xu Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú x10 1000 300 10 Xu/Xu Khóa
Đá Tím x10 1000 500 10 Xu/Xu Khóa
Thẻ Hồn x1 100 50 50 Xu/Xu Khóa
Châu Báu Thuộc Tính 11-17 x1 100 80 50 Xu/Xu Khóa
Đá Tăng Cấp x1 350 100 30 Xu/Xu Khóa
Đá Tăng Sao Lv1 x1 270 100 50 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
1000 Xu trở lên
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1
700 350 5 Xu/Xu Khóa
Danh Hiệu: Uyên Ương Kỳ Ngộ x1
30 ngày
15000 5000 1 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Bò Sữa Trái Tim
x1
30 ngày
8000 2999 1 Xu/Xu Khóa

Hồ Lô-Siêu x1
3000 1800 1 Xu/Xu Khóa

Trùng Sinh Đơn x1
500 300 40 Xu/Xu Khóa

Linh Hồn Thú Cưỡi x1
500 100 100 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
2000 Xu trở lên

Thẻ Phụ Kiện Sơn Dương Nhỏ x1
Vĩnh Viễn
50000 1000 1 Xu


WOW-Thánh Gióng x1
7 ngày
50000 28000 1 Xu


Phụng Hoàng Băng 3 sao x1
Vĩnh Viễn
10000 5000 1 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa

Đá Phong Ấn x1
1000 500 20 Xu/Xu Khóa

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư