[Update] TOP 10 Gunner nạp xu [03.05 - 06.05]

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian sự kiện Vua nạp Xu liên server đang diễn ra từ 03.05 - 09.05. Dưới đây là danh sách tạm thời những Gunner nằm trong top 10 nạp xu từ 03.05 - 06.05:

STTNhân VậtMáy ChủXu Đã Nạp
1
ThoạiĐạiCa►17
GaThanLong
330000
2
Hồng★Anh
GaHacAm
217000
3
♛Tri̧ệu•Vân
GaChip
212000
4
☪♠♠Thần♠Giáo♠
GaTeen
210000
5
♛Triệu•Vân
GaChip
208000
6
Autumn™Lee
GaMo
205000
7
tqsdqh3518
GaChamChi
200000
8
™August8th™
GaMo
200000
9
supermanbd
GaAuLac
110000
10
ܨܓ๖MạcKhuê๖ܨܓ
GaTaiNang
105000