Túi Quà Tu Luyện Cấp 2 trở lại - Mua ngay!!!

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian

  • Từ ngày 18/03/2019 đến hết ngày 20/03/2018

Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra Gunner có thể mua Túi Quà Tu Luyện Cấp 2 đang được bán tại EVENT -> Giảm Giá -> VIP
  • Giá 70 Xu/1 Cái. Không giới hạn số lượng mua


TÚI QUÀ TU LUYỆN CẤP 2

70 Xu/1 Cái

Thông tin

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Chắc chắn nhận

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1

3

Ngẫu nhiên nhận

Tinh hoa vinh dự

10

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1

5

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1

10

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2

1

Mảnh Sơ-LEGEND-Xếp Hình

1

Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình

1

Mảnh ghép Legend T2

1