Túi quà Mùa Hè cực HOT

Sự kiện túi quà Mùa Hè cực HOT

Thời gian

  • Bắt đầu: thứ sáu, ngày 15/07/2016.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 20/07/2016

Túi quà Mùa Hè

Các túi quà lần đầu tiên xuất hiện tại xứ sở Gà, các Gunner hay nhanh tay sở hữu nào:

QUÀ TĂNG CẤP THÚ 149 XU

MỞ CHẮC CHẮN NHẬN
Thuốc Tăng Cấp Thú x1
Linh Châu Kỹ Năng x5
NGÃU NHIÊN NHẬN
Mảnh thú cưỡi x1
Thẻ phụ kiện Bạch Hổ x1 (7 ngày)

QUÀ TĂNG CẤP THÚ - ĐẶC BIỆT -499 XU

MỞ CHẮC CHẮN NHẬN
Thuốc Tăng Cấp Thú x5
NGÃU NHIÊN NHẬN

Thuốc Tăng Cấp Thú x99
Thuốc Tăng Cấp Thú x30
Thuốc Tăng Cấp Thú x10
Thuốc Tăng Cấp Thú x5


QUÀ ĐÁ LINH HỒN 2- 499 XU

MỞ CHẮC CHẮN NHẬN
Đá Linh Hồn x10
Linh Châu Kỹ Năng x10
Ma Thạch - Sơ x5
Linh Lộ Đơn x1

QUÀ ĐÁ LINH HỒN ĐẶC BIỆT - 699 XU

MỞ CHẮC CHẮN NHẬN
Đá Linh Hồn x5
NGÃU NHIÊN NHẬN
Đá Linh Hồn x99
Đá Linh Hồn x30
Đá Linh Hồn x10
Đá Linh Hồn x5

QUÀ TĂNG SAO PET 499 XU

MỞ CHẮC CHẮN NHẬN
Linh Lộ Đơn x5
Cỏ Thiên Diệp x5
NGÃU NHIÊN NHẬN
Thức Ăn (trung) x1
Trứng Pet 4* ngẫu nhiên x1

QUÀ TĂNG SAO PET ĐẶC BIỆT - 699 XU

MỞ CHẮC CHẮN NHẬN
Linh Lộ Đơn x5
NGÃU NHIÊN NHẬN
Linh Lộ Đơn x99
Linh Lộ Đơn x30
Linh Lộ Đơn x10
Linh Lộ Đơn x5