Từ 09/12 sẽ bảo trì Rương Phát Tài và Chìa Thiên Phúc

Chào các Gunner. Sau khi đợt bảo trì vào rạng sáng thứ 6 ngày 09/12/2011, Gunny Team sẽ cho Rương Phát Tài và Chìa Thiên Phúc tạm biến mất trong Shop Game để NSX 7Road có thể tiến hành nâng cấp nội dung quà tặng cho 2 vật phẩm này.

Ngoài ra, Rương Thần Tài và Chìa Vạn Phúc sẽ trở lại với hình dạng mới và giá thành cũng giảm so với trước:

Vật phẩm Giá mới Hình ảnh
Rương Thần Tài 200 lễ kim 1
Chìa Vạn Phúc 160 Xu 1

Ghi chú

Thay đổi này sẽ chính thức áp dụng sau đợt bảo trì ngày 09/12. Gunny Team khuyến cáo các Gunner nên sử dụng hết Rương Phát Tài và Chìa Thiên Phúc trước thời hạn này để tránh các sự cố phát sinh bất ngờ.