Truy tìm Đá Đỏ Rực

Truy Tìm Đá Đỏ Rực

Thời gian 00:00:00 03/10/2019 - 23:59:59 06/10/2019
Cấp độ 15 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành 5 trận tự do 3v3, 
- Chiến thắng 3 trận Guild Chiến
Phần thưởng
Nhận 1 trong 2
Mỗi ngày hoàn thành 5 lần


Đá Đỏ Rực x2 (Không Khóa)

Mảnh Đá Tăng Sao x1

Đổi Đá Đỏ Rực 1

Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Đá Đỏ Rực x20
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện

Đá Phong Ấn
1

Đá Đỏ Rực x60

Châu Báu Sát Thương Lv17
1

Đá Đỏ Rực x25

Bộ Phụ Kiện Thần Tượng 1
1

Đá Đỏ Rực x25

Bộ Phụ Kiện Thần Tượng 2

1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Đá Đỏ Rực 2

Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Đá Đỏ Rực x20
Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện

Đá Tăng Cấp
1

Đá Đỏ Rực x350

Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ
1

Đá Đỏ Rực x400

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên
1

Đá Đỏ Rực x600

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.