Trở lại Gunny vui Tết nhận quà

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện sự kiện, các Gunner đạt cấp 15 trở lên nếu trong vòng 30 ngày (tính từ thời điểm tổ chức sự kiện trở về trước ) không đăng nhập game, khi quay lại và đăng nhập vào Gunny Online sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 01/01/2012.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 30/01/2012.

Phần thưởng

Đăng nhập thành công các Gunner sẽ nhận được 50.000 Vàng, 5000 Lễ kim và những vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
[Thẻ VIP] (3 ngày) 1 Khóa
[VIP-Lu gạch +4] (7 ngày) 1 Khóa
[Thẻ x2 kinh nghiệm] (1 ngày) 2 Khóa
[Thẻ x2 công trạng] (1 ngày) 2 Khóa
[Đá cường hóa 4] 3 Khóa