Tổng kiểm tra, xử lý những trường hợp dupe, hack Pet

Chào các Gunner! Vừa qua, Gunny Team đã có đợt kiểm tra và xóa tất cả những Thú cưng của những nhân vật có hành vi lợi dụng bug, hack để Thú cưng tăng cấp độ nhanh một cách bất thường. Tuy nhiên, hiện tại thì Gunny Team vẫn còn nhận được rất nhiều báo cáo của các bạn về việc dupe, hack Pet khác và chúng tôi đang tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa để xử lý tất cả những trường hợp vi phạm này.

Hack Pet

Xử lý nghiêm những trường hợp dupe, hack cấp Pet

Những ai bị xử lý trong đợt kiểm tra này sẽ không được hỗ trợ trong bất kỳ trường hợp khiếu kiện nào.̀ Nếu ai đã lỡ vi phạm thì có thể báo cáo về việc dupe, hack này lên cho Gunny Team, nếu thông tin chính xác thì các bạn sẽ được khoan hồng.

Trân trọng.