Tiện lợi hơn với "Túi quà Rương Thần Tài"

Chào các Gunner. Từ ngày 03/02/2012, cửa hàng Gunny sẽ có vật phẩm mới mang tên "Túi quà Rương Thần Tài", vật phẩm này sẽ giúp các Gunner thuận tiện hơn trong việc mua Rương Thần Tài & Chìa Vạn Phúc.

Khi bạn mua "Túi quà Rương Thần Tài"với giá 480xu thì các bạn sẽ được Chìa Vạn Phúc (x3)Rương Thần Tài (x3).

Túi quà Rương Thần Tài

Mua Túi quà Rương Thần Tài sẽ tiện lợi hơn rất nhiều

Như vậy so với việc mua 3 Chìa Vạn Phúc với giá 480xu thì khi bạn mua"Túi quà Rương Thần Tài" bạn sẽ "hời" thêm 3 Rương Thần Tài. Do đó, "Túi quà Rương Thần Tài" là sự chọn lựa tốt nhất khi bạn muốn thử vận may khi mở rương đấy!