Tiến hành Xác nhận giải thưởng Pose Cùng Pet Yêu

Chào các Gunner! Như vậy, giai đoạn "Bình chọn Online" của chương trình Pose Cùng Pet Yêu đã kết thúc vào 23:59:59 ngày 30/07/2012. với 5 hạng mục như sau:

Pose Cùng Pet Yêu

Đã kết thúc vòng Bình chọn Online

5 hạng mục dự thi của Pose Cùng Pet Yêu:

  • Thú cưng đẹp nhất
  • Thú cưng "lạ"
  • "Chủ nào Pet nấy"
  • Hình ảnh hài hước
  • Chủ nhân "kute"

Sau đây BTC xin lưu ý về việc xác nhận và trao giải sau khi bình chọn Online kết thúc như sau:

  • BTC sẽ trực tiếp liên hệ với từng bạn đã được khán giả bình chọn cao nhất ở từng hạng mục trên để xác nhận lần cuối trước khi trao giải cho các bạn.
  • Sau khi BTC xác nhận giải với 5 chủ nhân đoạt hạng nhất của từng hạng mục trên, BTC sẽ công bố trên trang chủ Gunny Online.
  • Trong trường hợp BTC phát hiện người đó không phải là chủ nhân của bài đăng ký dự thi thì BTC sẽ tước giải thưởng của người đó. Bài dự thi được bình chọn xếp hạng nhì sẽ được xét giải.

Để tìm hiểu toàn bộ Thể lệ, Giải Thưởng của Pose Cùng Pet Yêu, các bạn vui lòng xem tại ĐÂY.