Thứ 6 tuần này sẽ nâng cấp thẻ bài !

Chào các Gunner. Sau đợt bảo trì vào lúc 00:00 thứ 6 ngày 02/12/2011, Gunny Team sẽ tiến hành cập nhật và tối ưu hóa hệ thống thẻ bài như đã thông báo trước. Hệ thống thẻ bài sẽ được nới rộng lên thành 30 cấp (trước đây cấp 3 là tối đa) và 4 thuộc tính cơ bản của từng thẻ bài cũng sẽ được tăng theo từng cấp bậc của thẻ bài.

Hệ thống thẻ bài

Hệ thống thẻ bài sẽ được nâng cấp tối ưu hơn

Tuy nhiên đối với những Gunner hiện tại đã nâng cấp thẻ bài lên cấp 2, hay cấp 3 thì sau khi bảo trì cập nhật thì hệ thống sẽ tự động nâng thẻ bài của các bạn tương ứng với mức giới hạn cấp 30, cụ thể như sau:

  • Thẻ bài cấp 1 trước đây sẽ tương ứng với thẻ bài cấp 10.
  • Thẻ bài cấp 2 trước đây sẽ tương ứng với thẻ bài cấp 20.
  • Thẻ bài cấp 3 trước đây sẽ tương ứng với thẻ bài cấp 30.