Thông tin về Gà đột biến ngày 04/07

Chào Gunner,

Gunny Team xin gửi thông báo đến những Gunner đã tham gia nạp xu nhận vật phẩm Đột Biến vào khoảng thời gian 0h - 10:40 hôm nay 04/07. Tuy nhiên những vật phẩm nhận được trong thời gian đó chưa phải là đột biến hiện tại. Ngay bây giờ Gunner có thể Đổi Thưởng lại đúng vật phẩm Đột Biến tại giao diện EVENT -> Đổi Thưởng -> Đổi Item Đột Biến.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.

Mong quý Gunner thông cảm cho sự bất tiện này!

GG tái bút,