Thông tin chi tiết bản cập nhật tuần này

Chào các Gunner! Kể từ tuần này, Gunny Team sẽ thông báo chi tiết những thay đổi của game sau đợt bảo trì hàng tuần.

Cập nhật trong tuần

 Tính năng/Vật phẩmNội dung cập nhật
Kho báu nông trại Vào nông trại Đào Kho Báu mỗi ngày
Tăng tốc mê cung Bỏ yêu cầu phải có đủ số xu để
tăng tốc mê cung miễn phí
WOW - Cá mập Mở tiếp phí bằng xu khóa
  • 1500 xu/xu khóa/7 ngày
  • 3500 xu/xu khóa/30 ngày
Hệ thống tinh luyện Mở lại tính năng tinh luyện
Không thể tinh luyện ra châu báu
Set: Aladin Không thể tiếp phí
Giá sàn châu báu Giá sàn châu báu sửa thành 10 xu
cho tất cả châu báu

Những thay đổi này sẽ được áp dụng sau đợt bảo trì rạng sáng ngày mai 24/05/2013.