THÔNG BÁO: Xử lý Reset trang bị Đúc Hồn

THÔNG BÁO: Xử lý Reset trang bị Đúc Hồn

Gunner thân mến,

Tuần qua, Gunny Team đã kiểm tra những nhân vật sở hữu Trang bị đúc hồn cao bất thường.  Dưới đây là danh sách Gunner sẽ bị reset cấp bậc đúc hồn trang sức về Đồng Lv.5 sau bảo trì ngày 16/05/2019.

STT

Tên Nhân Vật

Máy Chủ

Trang Sức

Cấp Đúc Hồn

1

ThiênDı†

GaTeen

Thiên Vũ

Kim Cương Lv.5

2

ThợSăn

GaMo

Lãng mạn +6

Kim Cương Lv.5

3

ThợSăn

GaMo

Lãng mạn +5

Kim Cương Lv.5

4

ThợSăn

GaMo

Lãng mạn +6

Kim Cương Lv.5

5

ThợSăn

GaMo

Bao tay Athena +5

Kim Cương Lv.5

6

ThợSăn

GaMo

Vĩnh cửu+6

Kim Cương Lv.5

7

ThợSăn

GaMo

Ác ma+5

Kim Cương Lv.5

8

agicۼmarot

GaTeen

Nhẫn Athena +7

Kim Cương Lv.5

9

»JᶐşMʝ

Ga9Tuoi

Nhẫn chữ P+3

Kim Cương Lv.5

10

ệnhung

GaThanLong

Nhẫn Athena +7

Kim Cương Lv.5

11

ệnhung

GaThanLong

Vòng Tay 9 Tuổi +7

Kim Cương Lv.5

12

ệnhung

GaThanLong

Nhẫn 9 Tuổi +5

Kim Cương Lv.5

13

ệnhung

GaThanLong

Nhẫn Athena

Kim Cương Lv.5

14

ệnhung

GaThanLong

Nhẫn Athena +7

Kim Cương Lv.5

15

ệnhung

GaThanLong

Bao tay Athena +2

Kim Cương Lv.5

16

Bảo Khánh

GaTeen

Nhẫn Athena +7

Kim Cương Lv.5

17

Bảo Khánh

GaTeen

Nhẫn Athena +7

Kim Cương Lv.5

18

Bảo Khánh

GaTeen

Bao tay Athena +7

Kim Cương Lv.5

19

Bảo Khánh

GaTeen

Bao tay Athena +7

Kim Cương Lv.5

20

Wappp

GaVuon

Vật định tình+5

Kim Cương Lv.5

21

Wappp

GaVuon

Vòng Tay 9 Tuổi +8

Kim Cương Lv.5

22

Wappp

GaVuon

Vòng Tay 9 Tuổi +8

Kim Cương Lv.5

23

NgheThuatDoSat

GaVuon

Nhẫn chữ P+1

Kim Cương Lv.5

24

NgheThuatDoSat

GaVuon

Sát Long

Kim Cương Lv.5

25

Ken18

GaVuon

Nhẫn Athena +8

Kim Cương Lv.5

26

Ken18

GaVuon

Nhẫn Athena +8

Kim Cương Lv.5

27

ۣۜCúۣۜMèo™

GaHotBoy

Nhẫn Athena +6

Kim Cương Lv.5

28

Chảnh

GaSamset

Vật định tình+5

Kim Cương Lv.5

29

Chảnh

GaSamset

Lãng mạn +1

Kim Cương Lv.5

30

Chảnh

GaSamset

Phục Long

Kim Cương Lv.5

31

Chảnh

GaSamset

Vòng Tay 9 Tuổi +6

Kim Cương Lv.5

32

Chảnh

GaSamset

Vòng Tay 9 Tuổi +4

Kim Cương Lv.5

33

Chảnh

GaSamset

Vòng Tay 9 Tuổi +5

Kim Cương Lv.5

34

Chảnh

GaSamset

Vòng Tay 9 Tuổi +7

Kim Cương Lv.5

35

TốngGiang

GaSamset

Nhẫn Athena +7

Kim Cương Lv.5

36

Roger Boy

GaSamset

Nhẫn Athena +7

Kim Cương Lv.5

37

Roger Boy

GaSamset

Vật định tình+5

Kim Cương Lv.5

38

Roger Boy

GaSamset

Ác ma+2

Kim Cương Lv.5

39

Roger Boy

GaSamset

Ác ma+2

Kim Cương Lv.5

40

HoàiThương

GaNuVuong

Nhẫn Athena +8

Kim Cương Lv.4

41

nokimun

GaThanLong

Sát Long+5

Kim Cương Lv.4

42

ۣۜTornadoۜ

GaSamset

Vật định tình+1

Kim Cương Lv.3

43

☆☬κɪɴɢ☬☆

GaSamset

Cỏ bốn lá+2

Kim Cương Lv.3

44

agicۼmarot

GaTeen

Vật định tình+5

Kim Cương Lv.2

 

Gunny Team rất tiếc về sự cố trên, mọi khiếu nại Gunner vui lòng gửi yêu cầu tới trang web: hotro.zing.vn

Xin cám ơn.