[Thông Báo] Vòng Quay Kho Báu Hắc Ám

Chào các Gunner!

Như các Gunner đã biết, "Kho Báu Hắc Ám" mỗi ngày sẽ có 10 lần miễn phí quay Kho Báu Hác Ám. Giãn cách mỗi lần quay miễn phí là 10 phút, qua ngày kế tiếp sẽ reset lại lần quay miễn phí.

Nhưng do một số sự cố nên hiện nay qua ngày Kho Báu Hắc Ám không reset lại số lần quay, Gà Gunny hiện đang khắc phục sự cố này vào đợt sau, khi các Gunner đã quay hết số lần quay miễn phí thì có thể dùng xu hoặc xu khóa quay tiếp. Mong các Gunner thông cảm về sự bất tiện này.