Thông báo về việc trao giải Siêu Cup Gunny

Chào các Gunner! Như vậy Siêu Cup Gunny đã chính thức được khép lại vào 29/04/2012 vừa qua. Sau đây BTC xin thông báo thời gian trao thưởng cho các Gunner đã đoạt giải Siêu Cup Gunny (căn cứ vào Bảng xếp hạng tại Website Siêu Cup).

Siêu Cup Gunny

Ai sẽ giành Ngôi Vương Siêu Cup Gunny?

  • Đối với những Gunner đạt giải từ 101 đến 1000: BTC sẽ trao giải (Item Code) cho các bạn tại Website Siêu Cup bắt đầu từ ngày 05/05/2012, các bạn đoạt giải từ 101 đến 1000 hãy vào Website Siêu Cup để đăng nhập và nhận Item Code nhé!
  • Đối với những giải từ 1 đến 100: BTC sẽ trao giải cho các bạn thông qua Hộp thư đến trong Game, bắt đầu trao từ ngày 05/05 đến hết ngày 15/05/2012.