Thông báo về việc Nhiệm vụ hằng ngày không reset

[GUNNY.360GAME.VN]

Các Gunner thân mến!

Ngày hôm nay 06/05/2016 Gunny Team đã nhận được thông tin về việc Nhiệm vụ hằng ngày không Reset, đây quả là một tổn thất to lớn về lượng Kinh nghiệm và Xu khóa mỗi ngày. Hiện tại Gunny Team đang trong quá trình kiểm tra và sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này trong thời gian sớm nhất có thể.

Sau khi khắc phục thành công Gunny Team sẽ có món quà siêu 'giá trị' gửi tới tất cả Gunner. 

Mong Gunner thông cảm cho sự bất tiện này.

Trân trọng,