Thông báo về việc đền bù lỗi Túi Quà Ma Thạch Đặc Biệt

Chào các Gunner!

Vào ngày 11.7 vừa qua Gunny Team có tiến hành bảo trì các máy chủ Gunny để tiến hành khắc phục lỗi mở Túi Quà Ma Thạch Đặc Biệt và thu hồi Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ mở từ túi quà.

Bảo trì

  • Sau khi thu hồi đến nay Gunny Team đã tiến hành hỗ trợ lại Xu đã mua túi quà + 50% túi quà đã thu hồi (ít nhất là 1 túi) như tin đã đưa trước đó.
  • Về việc hỗ trợ lại Item đã dùng làm nguyên liệu tăng cấp Ma Thạch tứ tượng hoàn mỹ sẽ dự kiến hỗ trợ xong vào ngày 16/07/2015.
Gunny Team xin thông báo đến các Gunner và rất mong các bạn thông cảm!