Thông báo về Thành phố Đại Chiến ngày 07/08

Gunner thân mến,

Sự kiện Thành Phố Đại Chiến hôm nay đang diễn ở Tượng Đài Chiến Thắng - Buôn Mê Thuột, Gunny Team có một vài thông tin lưu ý gử tới Gunner như sau:

  • Hiện tại Điểm Phe và Điểm Cá Nhân vẫn đang cập nhật bình thường, Gunner có thể đi thi đấu hoặc Cổ Vũ để tăng điểm Cá nhân và điểm Phe.
  • Quà Chủ Thành hôm nay Gunny Team sẽ ghi nhận vào lúc 22:00 tối nay, so sánh điểm chưa tạo mới của hôm qua để xác nhận Gunner Chủ Thành Tượng Đài Chiến Thắng, và kịp thời hỗ trợ đền bù nếu có thông tin không đúng xảy ra.

Rất mong quý Gunner thông cảm cho sự bất tiện này,

GG tái bút,