[THÔNG BÁO] Về EVENT Khiêu Chiến Pháo Đài [13.09 - 19.09]

Chào Gunner,
Gà Gunny xin thông báo về EVENT KHiêu Chiến Pháo Đài đang diễn ra trong Game như sau:
  • Thời gian kết thúc đổi điểm tích lũy sẽ rút ngắn lại cho đến 08:00 ngày 19/09/2018.
  • Như vậy Gunner tham gia Khiêu Chiến Pháo Đài đợt này nếu có điểm vui lòng đổi điểm trong Tiệm Tích Điểm hết trước 08:00 ngày 19/09.

Ngay bây giờ Gà hãy thông báo tin này tới bạn bè, Guild của mình để cùng nhau biết nhé!