[Thông Báo] Thay đổi đầu số nhắn tin reset pass rương

Gunner thân mến!

Từ ngày 19/04/2018 tổng đài nhắn tin các chức năng Thay đổi thông tin tài khoản, reset pass rương, khóa/mở khóa hack sẽ thay đổi từ đầu số nhắn tin 8198 sẽ chuyển qua đầu số mới 8179.

  • Cú pháp mới của các dịch vụ sẽ là :
    • KHOA/MOKHOA [Tài khoản] gửi 8179
    • RPR [Tài khoản] [Server] gửi 8179

Thời gian đầu số mới sẽ có hiệu lực, từ 12h00 ngày 19/04/2018. Sau thời gian này hệ đầu số cũ sẽ không họat động nữa. Nếu gunner nhắn tin đến thì sẽ nhận được thông báo hệ thống đang có lỗi.

Lưu ý

  • Trong thời gian này, các đầu số cũ sẽ bảo trì, không thể sử dụng được, riêng chức năng reset rương vẫn hoạt động bình thường cho đến khi thay đổi đầu số mới.