Thông báo khắc phục sự cố lỗi Tính năng Đúc Hồn!

Gunner thân mến,

Vừa qua Gunny Team đã phát hiện tính năng đúc hồn trang sức xảy ra lỗi, cụ thể là Trang sức không khóa - dùng Đá Đúc Hồn trạng thái Khóa để tăng, tăng thành công thì Trang sức vẫn ở trạng thái Không khóa, đúng tính năng Game là sẽ Khóa trang sức.

Sự cố này dẫn đến một số Gunner lợi dụng chuyển trang sức qua nhiều nhân vật nhỏ sở hữu sẵn Đá Đúc Hồn khóa để tiến hành Đúc Hồn nhằm tăng bậc lên cao.

Để đảm bảo công bằng, sau bảo trì ngày 09/05 Gunny Team đã khắc phục vấn đề trên cũng như điều chỉnh những trang sức không khóa tăng đúc hồn theo cách trên sẽ chuyển qua trạng thái khóa.

Ngoài ra Gunny Team cũng sẽ kiểm tra những nhân vật sở hữu trang sức có cấp bậc Đúc Hồn cao bất thường, sau đó đưa ra hướng xử lý đến từng Gunner để không mất cân bằng Game.

Gunny Team rất tiếc  vì đã để xảy ra lỗi này, Mong  Gunner thông cảm!

Mọi thông tin khiếu nại Gunner có thể gửi trực tiếp TẠI ĐÂY